การปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

เริ่มต้นแล้วกับโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ เป็นการประกวดภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความพร้อมครบทั้ง 9 ประการตามความหมายของคำว่านพรัตน์โดยผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง ทั้งยังต้องผ่านการเคี้ยวที่เข้มข้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการได้จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2565  มีการปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวด รวมทั้งอบรมการสร้างธุรกิจด้วยความยั่งยืน Sustainable business โดย อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

PS. ก่อนนักศึกษาเข้าอบรมต้องผ่านการตรวจ ATK ทุกคน

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#นพรัตน์ทองคำ36

   

   

   

   

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200