ขอเชิญนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมโครงการ "SAFETY RIDING FOR GEN Y Z"

ขอเชิญนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมโครงการ "SAFETY RIDING FOR GEN Y Z"

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า สุขาภิบาล 3

รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น.

รับจำนวนจำกัด ฟรีอาหารกลางวัน และนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

ติดต่อขอจองที่ ได้ที่ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300 ต่อ 488, 854

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200