เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)  ปีการศึกษา 2564

กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 28  กุมภาพันธ์  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3 (อาคาร 10)

**สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 15  มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา 2-1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ489

 

คุณสมบัติ >> ประกาศคุณสมบัติผู้ขอรับทุนทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)  

ใบสมัคร >>   ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)  ปีการศึกษา 2564

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200