Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ นายมฤศินทร์ พันสาย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ได้รับรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

 

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/4552176794870228

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

   

 

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200