น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

โดยโพสต์คลิป หัวข้อ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ” นำสิ่งที่พระองค์ฯทรงสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตผ่าน Social (ตั้งเป็นสาธารณะ)  Facebook / Instagram / Tik Tok

.

ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564  โดยใช้ Background ที่กำหนดให้ แต่งกายสุภาพ เน้นโทนสีเหลือง

 

ติด #ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200