ประกาศผลการประกวดรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35

Congratulations กับนักศึกษาผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำทุกคน  ^____^

การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งคุณธรรม 9  ประการ  ซึ่งบัณฑิตหรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี  โดยจัดการประกวดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564  เป็นต้นมา และมีกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ เช่น อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน  กิจกรรมค่ายนพรัตน์  อบรม Module ต่างๆ  และนำเสนอผลงาน

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้ว  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลทุกคน  ทุกคนเยี่ยมยอดมากๆๆ  ^O^

รายละเอียดรางวัลต่างๆ 

https://www.facebook.com/139391639482121/posts/4422865744468001/

 

    

    

  

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200