สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10  กันยายน 2564

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. หนังสือรับรองการฝึก  สถานศึกษากรุงเทพฯ และปริมณฑล                           

    รับที่ รร.รักษาดินแดน ถ.วิภาวดี   ต่างจังหวัดรับที่มณฑลทหารของแต่ละสถานศึกษาหรือที่หน่วยบัญชาการรักษา

    ดินแดน   สนามหลวง   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  (อาคารสวนเจ้าเชตุ)    
2. ใบสมัครสีขาว (รด.2)
3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
4. รูปถ่ายเครื่องแบบ นักศึกษาวิชาทหาร ขนาด  1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป

 

ช่องทางการสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (รด.2) พร้อม Print  ใบสมัครหน้า – หลัง   ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  กรอกข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ติดรูปถ่ายด้านหน้า  แนบหลักฐานทั้งหมด (ใบรับรองการฝึกต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น) และสำนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อย

 

ส่งมายัง  อ.วรวุฒิ  สวัสดิชัย สายงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   110/1-4  ถ.ประชาชื่น   เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

** ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วส่งหลักฐานการส่งมาทางไลน์ :  wutdpu หรือ ติดต่อสอบถามที่ 089-827-1240

และขอให้แอดเข้ากลุ่มไลน์นักศึกษาวิชาทหาร 2564  ด้วย**

 

*** หมายเหตุ  นักศึกษาวิชาทหาร  สมัครชั้นปีที่ 2-3  ต้องนำเงินค่าสมัคร มาจ่ายด้วยตนเอง คนละ 650 บาท

Download แบบฟอร์ม

>> แบบฟอร์ม ใบสมัคร รด.2564

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200