มธบ. ขอยกย่อง พลเมืองดี

คุณสมศักดิ์ผอ.เขตหลักสี และคุณสิระ ประธานกต.ตร.สน.เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
ให้กับคนขับรถมอเตอร์ไชด์ วินหน้ามธบ. พลเมืองดีที่ช่วยกันจับคนร้ายวิ่งราวทรัพย์นักศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200