มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564
 
        ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  และประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ ไปแล้วนั้น  
        คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว  มีรายชื่อตามประกาศ 
 
       ^O^ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะ  >O<
 
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200