มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

      ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  

     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว  มีรายชื่อตามประกาศ 

     >> ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะ  ^_^

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200