Congratulations

Congratulations

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งทีมสโมสรนักศึกษาและทุกวิทยาลัย/คณะ ขอให้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง DPU แล้วพบกันตอนเปิดภาคการศึกษานะจ๊ะ

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200