มีข่าวดีมาบอก... เรียน e-Learning ฟรีและยังนับกิจกรรมจิตสาธารณะได้อีกด้วย

ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการกว่า 15 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต

สนใจคลิก >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200