เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา  ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 08.00 -24.00 น.  โดยสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/

** มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆ นะจ๊ะ **

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

 

     

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200