กิจกรรมดีๆ การบริจาคโลหิต ร่วมกันทำความดี “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ”

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4) และมีฝึกอาชีพอิสระ "สายคล้องแมส" อีกด้วย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200