ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดรับสมัคร...ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน การแสดงพื้นเมือง ขับร้องเพลงไทย ด้านดนตรีไทยเพื่อคัดเลือกรับทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

>> สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ -30 เมษายน 2564

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-9547300 ต่อ 544 หรือ 829

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200