ปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35

สายงานกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35  ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา 2-1  อาคาร 10 ชั้น 2   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน  
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวด
ทั้งนี้ มีอาจารย์นิติ  มุขยวงศา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ   Aj. You Xiang คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์  สุธิราวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  อาจารย์ปวรรัตน์  สุภิมารส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  อาจารย์ทิพย์อาภรณ์  สว่างผล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  อาจารย์นคร  วัลลิภากร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ 
ดร.กฤตติกา  เศวตอมรกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คุณอานนท์  บัวภา  มาร่วมให้กำลังใจ 
 
>> สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย <<
 
ติดตามชมภาพได้ที่  https://www.facebook.com/139391639482121/posts/3824609517626963/
 
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#นพรัตน์ทองคำ35
 
   
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200