เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา  ประจำปีการศึกษา 2564

>> ขอรับ-ส่งใบสมัคร                                              ตั้งแต่วันที่ 3-26 มีนาคม 2564

>> จับหมายเลขผู้สมัคร (กรณีมีมากกว่า 1 คน / 1 ทีม)     วันที่  29  มีนาคม  2564

>> หาเสียง                                                  วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564

>> เลือกตั้งแบบ Online                                           วันที่  28  เมษายน  2564

>> ประกาศอย่างเป็นทางการ                                    วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

>O ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 10 

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-9547300 ต่อ 694

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาDPU2564

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200