มีข่าวดีมาบอก.... การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ เพลงประจำสถาบัน (DPU Cheerleader Contest 2021)

มีข่าวดีมาบอก....

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์  เพลงประจำสถาบัน (DPU Cheerleader Contest 2021)

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทตัวแทนวิทยาลัย/คณะวิชาและประเภท ALL STAR

ชิงทุนการศึกษากว่า 24,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมได้ที่ คุณรัชนี 02-9547300 ต่อ 694

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200