มาแล้วจ้า... กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  -  8  พฤษภาคม  2564

คัดเลือกในวันเสาร์ที่ 8  พฤษภาคม 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-9547300 ต่อ 206 , 312

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200