นักศึกษา มธบ. รักษ์โลก "ลดใช้กล่องโฟม"

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มธบ. ร่วมรักษ์โลก "ลดใช้กล่องโฟม"

เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวของเรากันนะจ๊ะ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200