จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ”

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ”

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ  ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564  เวลา 11.00-15.00 น.  ณ ห้องประชุม 1-1  อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4) และมีฝึกอาชีพอิสระ "สายคล้องแมส" อีกด้วย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละ 2,000-2,500

ยูนิต ได้รับโลหิตลดลงเฉลี่ยวันละ 700-900  ยูนิต  อีกทั้งหลายหน่วยงานที่ได้นัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแจ้งยกเลิกจำนวนมาก ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่มีโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

^O^  จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ” ^O^

>>> นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ทำความดีและได้ชั่วโมงจิตอาสาคูณสองอีกด้วยนะจ๊ะ <<<

>>> เตรียมตัวให้พร้อมกันนะจ๊ะ <<<


#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200