โครงการ DPU Healthy BMI “กิจกรรมเดิน-วิ่งรอบสนามฟุตบอล หรือ ออกกำลังกายตามสถานที่ที่สะดวก”

มีกิจกรรมดีๆ มาเชิญชวน....

โครงการ DPU Healthy BMI “กิจกรรมเดิน – วิ่งรอบสนามฟุตบอล หรือ ออกกำลังกายตามสถานที่ที่สะดวก”

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร >> สนามฟุตบอลด้านอาคารจอดรถ เวลา 16.30-18.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2564

หมายเหตุ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการวัดค่า BMI จำนวน 3 ครั้ง

1.ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. สมัครเข้าร่วมโครงการวัดค่า BMI เพื่อสำรวจค่า BMI ปัจจุบัน (ผู้สมัครลำดับที่ 1 – 80 ท่านแรกรับผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน)
2.ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. วัดค่า BMI ดูการเปลี่ยนแปลง(ไม่บังคับ)
3.ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 วัดค่า BMI ดูการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรางวัลสำหรับท่านที่มีค่า BMI ลดลง(บังคับ) รับเสื้อ 1 ตัว

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#DPUHealthyBMI

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200