เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ขอเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200