ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี สมัครและเข้าร่วมโครงการ DPU SMART ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมหัวเข็มขัดทอง  และ บันทึกลงใน Transcript กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา DPU SMART วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558
เวลา 16.30 - 18.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา  โทร. 02-954-7300 ต่อ 438, 622, 827

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200