เลื่อนกำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาทุน ประจำปีการศึกษา 2564

          ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีกำหนดในวันเสาร์ที่  13 กุมภาพันธ์  2564  ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 1/2564 กำหนดให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  QR Code หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทร. 02-9547300 ต่อ 676 และ 312

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200