กำหนดติด W เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดติด W เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ต้องการถอนรายวิชา  ติด W สามารถใช้ QR Code เพื่อติด W  Online ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ต้อง  Login โดยใช้  e-mail  ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

กดลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR1rt1PJ1U7eRbG4yCPTBCszqLbqncR_7tSvnwkbSj6VKxmw/viewform
 
#DPUSAO #สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200