การดูแลสุขภาพเพื่อต้าน COVID-19

ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาและเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ด้วยความห่วงใยสายงานกิจการนักศึกษาจึงมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อต้าน COVID-19 มาฝากนะจ๊ะ

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200