โครงการ DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่ 3

DPU Green University ร่วมกับ หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น ในการส่งมอบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
.
เมื่อวันที่  8 มกราคม  2564  คุณเชาวราช วรรณนิยม เป็นตัวแทนรับกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว จากสมาชิกหมู่บ้านผ่านนิติบุคคล หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น จำนวน 50 Kg.
.
สนใจร่วมทำความดีจิตอาสา ด้วยการ "แกะ ล้าง เก็บ" กล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล ให้กลายเป็นหลังคาเขียว ภายใต้โครงการ DPU อาสาหลังคาเขียว ปีที่ 3
ได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3
.
2,000 กล่อง เท่ากับ 1 แผ่นหลังคา
30 กล่อง เท่ากับ 1 ชั่วโมง

#จิตอาสา 
#DPUอาสาหลังคาเขียวปีที่3
#DPUSAO 
#GreenU
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
#หมู่บ้านแกรนด์คาแนล_ประชาชื่น

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200