ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 5 ม.ค.- 8 ก.พ.64

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1- 2564
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 5 ม.ค.- 8 ก.พ.64
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ
.
โปรดอ่านประกาศฉบับเต็มเพื่อความเข้าใจ
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขา วิทยาลัย/คณะ หรือหัวหน้าสายงานได้โดยตรง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง นักศึกษา บุคลากร โปรดติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

อดทนหน่อยนะคะ ช่วยกัน เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤต #COVID19 ไปโดยเร็ว

ด้วยความห่วงใย #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU #โควิด19เราต้องรอด
#DPUSAO #สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200