เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "SAFETY RIDING FOR GEN Y Z"

กิจกรรมการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฏหมาย

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า สุขาภิบาล 3
รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.00 น
ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 

(โครงการนี่้ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ และมีอาหารกลางวันฟรี) 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200