ประกาศรับสมัคร สอบและประกาศผลทุนประเภทต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร สอบและประกาศผลทุนประเภทต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โดยมีกำหนดการรับสมัครตามตาราง  ดังนี้

ที่

ประเภททุน

เปิดรับสมัคร

ทดสอบความสามารถ/สัมภาษณ์

ประกาศผล

1

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

4 ม.ค. - 23 เม.ย. 64

24 เม.ย. 64

5 พ.ค. 64

2

ทุนดนตรี

4 ม.ค. - 28 เม.ย. 64

29 เม.ย. 64

5 พ.ค. 64

3

ทุน E-Sport

4 ม.ค. - 22 เม.ย. 64

23 เม.ย. 64

5 พ.ค. 64

4

ทุน StartUp

4 ม.ค. - 29 เม.ย. 64

30 เม.ย. 64

7 พ.ค. 64

5

ทุนศิลปวัฒนธรรม

4 ม.ค. - 30 เม.ย. 64

6 พ.ค. 64

14 พ.ค. 64

6

ทุนนักกีฬาทุกประเภท

1 ต.ค.63 - 13 ก.พ. 64

13 ก.พ. 64

22 ก.พ. 64

 

** สามารถขอรับใบสมัครและส่งเอกสารได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ฝ่ายการเงินนักศึกษา)  อาคารสำนักอธิการบดี **

>> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-9547300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200