กิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา  โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ  ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์ให้กับสมาชิกชมรมในชมรม ภายในงานมีการแสดงรำไทยและการแสดงประยุกต์ อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ตัวร้ายที่รักเธอและการแสดงไทยแดนซ์ อีกด้วย

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200