มีข่าวดีมาบอก.... เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 2/2563

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)  ภาคเรียนที่ 2/2563 

กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 14  ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3 (อาคาร 10)

** สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 19  มกราคม  2564   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา 2-1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ 438, 489

คุณสมบัติ >>  คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) 

ใบสมัคร >>  ใบสมัครผู้ขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200