“โครงการ DPU Healthy BMI”

>>  เตรียมพบกับโครงการดีๆ ที่จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น... เร็วๆนี้  “โครงการ DPU Healthy BMI”
โดยจะมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1.เดิน-วิ่ง รอบสนามฟุตบอล
2.แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
3.กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 
 
** ผู้สมัครจะได้รับของที่ระลึกฟรี  และจะได้รับของที่ระลึกอีกครั้งอีกหากค่า BMI  ครั้งที่ 2  ลดลง **
 
#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษา
#DPUWellness

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200