ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563

  1. น.ส. ศิริวรรณ  รัตนศรี  นักศึกษาชั้นปี 4  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
  2. นายสุวพันธ์  บุญเมือง   นักศึกษาชั้นปี 4  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

 

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#CADT

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200