"รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง" ปีการศึกษา2563

"รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง" 

ขอเชิญคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมพิธี ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(งดการเรียนการสอน นศ. ชั้นปีที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน *แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย)  รุ่นพี่ศิษย์เก่า แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธี เพื่อสโมสรฯจะได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้นะคะ โดยระบุ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ วิทยาลัย/คณะ เบอร์โทร ผ่าน inbox เพจสโมสรฯ >> https://www.facebook.com/Samodpu

#รับขวัญศิษย์สู่ขวัญน้อง2020
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU
#สโมสรนักศึกษาDPU
#DekDPU

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200