ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดภาคการศึกษาที่ 2 /2563

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดภาคการศึกษาที่ 2 /2563

จากสถานการณ์​ข่าวประเทศไทย​พบผู้​ติดเชื้อ​ COVID-19​  อาจทำให้​การแพร่ระบาด​ภายในประเทศ​กลับ​มาอีกครั้​ง จึง​ขอให้​ทุกท่าน​ระมัดระวัง​​ตนเองและปฏิบัติ​ตามมาตรการ​ป้องกัน​อย่างเคร่งครัด​ ด้วยการ  "สวมหน้ากาก​ วัดไข้​ ไทยชนะ​ ระยะห่าง​''​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

ด้วยความปรารถนาดี

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200