ขอเชิญ นักศึกษาหอพัก เข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยในหอพัก

ขอเชิญ นักศึกษาหอพัก เข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยในหอพัก

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2  อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200