ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติการนำนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล (เวลา 8.30 – 20.30 น.)

1.       แจ้งทางห้องพยาบาลเพื่อนำไปปฐมพยาบาล และให้พยาบาลประเมินอาการในเบื้องต้น (หนัก – เบา)

2.       ถ้าต้องนำส่งโรงพยาบาล  พยาบาลเป็นผู้แจ้งสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อขอรถมหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้ทราบอาการ

3.       สำนักกิจการนักศึกษานำนักศึกษาไปส่งโรงพยาบาล และต้องเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาล

4.       แจ้งสิทธิการประกันอุบัติเหตุพร้อมนำบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

5.       โรงพยาบาลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุมี 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลวิภาวดี , โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  

6.       อุบัติเหตุที่ยกเว้นต้องจ่ายเงินสำรองก่อน คือ อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ (มี พ.ร.บ.คุ้มครอง) อุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาท ถูกทำร้าย  ซึ่งหลังจากการรักษาแล้ว ให้นักศึกษาแจ้งสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อขอคำปรึกษาในการเบิกประกันอุบัติเหตุต่อไป (อาจจะเบิกได้)

7.       ผู้นำส่งต้องรอญาติของนักศึกษา (ถ้าอาการหนัก) หรือพูดคุยทางโทรศัพท์ให้เข้าใจเรื่องค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) แล้วค่อยกลับมหาวิทยาลัย

 

ข้อปฏิบัติการนำนักศึกษาเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล (เวลา 8.30 – 20.30 น.)

1.        แจ้งทางห้องพยาบาลเพื่อนำไปปฐมพยาบาล และให้พยาบาลประเมินอาการในเบื้องต้น ( หนัก – เบา)

2.       เช็คสิทธิบัตรของนักศึกษาที่ห้องพยาบาล เพื่อจะได้นำส่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (70% ของนักศึกษาจะมีสิทธิ์รักษาที่มิตรไมตรีการแพทย์ ซอยสามัคคี ถ้ามาจากต่างจังหวัด)

3.       กรณีอาการหนักให้พยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรส่งไปโรงพยาบาลที่ไหน

4.       พยาบาลจะแจ้งสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อขอรถพยาบาลนำส่ง ซึ่งผู้นำส่งต้องประสานงานกับโรงพยาบาลและติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ

5.       เมื่อถึงโรงพยาบาลแล้ว ผู้นำส่งต้องรอญาติของนักศึกษา (ถ้าอาการหนัก) หรือพูดคุยทางโทรศัพท์ให้เข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วค่อยกลับมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ   หลังเวลา  20.30  น. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาล

 

เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน         

อาจารย์เอกสิทธิ์  รักษาเพชร    โทร.  083 – 7598860   หัวหน้าศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา

อาจารย์นเรศ  สุนทรชัย              โทร.  081 – 6898772   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สันติวิธี

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200