ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน คนที่ 3 ของ DPU

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน คนที่ 3 ของ DPU นางสาว ผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านการประเมิน เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งเข้ารับพระราชทานรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200