กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า pre booking ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า pre booking  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปแยกตามชั้นปี 

*พบปัญหาการลงทะเบียน ให้ติดต่อผ่านInbox ของเพจศูนย์บริการนักศึกษา*  www.facebook.com/reg.dpu

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200