ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

ใกล้สอบแล้ว...

มาตรวจสอบผังที่นั่งสอบคลิกลิงก์ : http://app.dpu.ac.th/examtable

คว้า A กันเยอะๆนะ 

 *** พบปัญหาเรื่องผังที่นั่งสอบให้นักศึกษารีบติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาด้วยตนเอง ภายในสัปดาห์นี้ ***

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200