การเข้าใช้งาน SAP-SLCM

หากพบปัญหาการเข้าใช้งาน SAP-SLCM รหัสผ่านถูกต้องแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ SLCM ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ แนะนำให้เข้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
*ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบ https://www.dpu.ac.th/…/CompatibilityViewSetting_IE11-stude…

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200