โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ อาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนบ้านดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย. 63 นี้

กิจกรรม 

-ปรับปรุงทาสีอาคารพยาบาล อาคารสหกรณ์ร้านค้า ห้องน้ำ
-ปลูกหญ้าแฝกรัษาหน้าดิน
-เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
-สุขอนามัย

รับบริจาค
-สีทาภายนอกภายใน
-อุปกรณ์ทาสี
-ยาสามัญประจำบ้าน
-เงินสนับสนุนโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ศาลาไทย 1

08-5810-1325 โรส ประธานชมรม

09-0973-4422 บลิว รองประธานชมรม

 09-3435-1245 กัปตัน  เลขา

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200