ควันหลงลอยกระทง 2563

เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2563  ที่ผ่านมา  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน  ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดสอนการประดิษฐ์การทำกระทงจากใบตองและดอกไม้สด ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จีน เพื่อเป็นส่งเสริมงานด้านฝีมือไทย ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี คือ การลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย  ซึ่งหลังจากประดิษฐ์กระทงเรียบร้อยแล้วอาจารย์และนักศึกษาร่วมลอยกระทงบริเวณ สระน้ำภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

      

   

 

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200