สายงานกิจการนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาดีๆ มาเชิญชวน...

>> สายงานกิจการนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาดีๆ มาเชิญชวน...

>>>  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาดรอบๆมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์“ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. กับโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

** สนใจลงชื่อได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10) ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 และยังได้ชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมงด้วยนร้าาาา... @_@

           

           

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200