เปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 63

งาน “เปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 63” อีกหนึ่งพื้นที่ที่ DPU ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาและแสดงศักยภาพที่แสดงถึงการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ผ่านการร่วมกิจกรรมจากชมรมต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทนักศึกษา
ชวน #นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเลือกชมรมที่ถนัดและสนใจ จาก 5 ทักษะความสามารถ กว่า 20 ชมรม ชอบด้านไหนมาสมัครกันเลยค่ะ

>> ด้านวิชาการ
>> ด้านศิลปวัฒนธรรม
>> ด้านกีฬา
>> ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ
>> ด้านนันทนาการ

เมื่อวันที่ 15 - 16 ต.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ (ตึกกิจกรรม) อาคาร 10 มากันเยอะๆน้า

** ไม่บังคับให้นศ.เข้าชมรมแต่อยากให้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆกันนะคะ **

 

#DPU 

#DPUSAO 

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ติดตามชมภาพเต็มได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3430663777021541&type=3&__tn__=-UC-R

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

      

 

 

 

 

   

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200