พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 50  คน ร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ศาลาธรรมธัช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ติดตามรูปภาพได้ที่  https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3429905033764082

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200