“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการ

“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

สายงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลฯ

ในวันพฤหัสบดีที่  15  ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ศาลาธรรมธัช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200