วันเปิดลานกิจกรรม DPU ปีการศึกษา 2563

กลับมาอีกครั้ง! กับงาน #วันเปิดลานกิจกรรมDPU ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเลือกชมรมที่ถนัดและสนใจทั้ง 5 ทักษะความสามารถ กว่า 20 ชมรม โดยแบ่งเป็น 

>> ด้านวิชาการ

>> ด้านศิลปวัฒนธรรม

>> ด้านกีฬา

>> ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ

>> ด้านนันทนาการ

ภายในงานพบกับการแสดงจากเพื่อนๆ ในชมรมต่างๆ อาทิจาก

-ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย
-ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง
-ชมรมดนตรีสากล
-ชมรมศิลปะป้องกันตัว

ทั้งนี้ ยังมีสินค้าขายเพื่อสมทบทุนรายได้ส่งเสริมกิจกรรมภายในชมรมอีกด้วย... มาร่วมอุดหนุ่นกันนน้า!!!

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ (ตึกกิจกรรม) อาคาร 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ติดต่อสอบถามได้ที่ #เพจสโมสรนักศึกษา

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200